Showing all 4 results

Show sidebar
Loka

Dreifistöðvar Veitna

Verk þetta fólst í byggingu tveggja dreifistöðva við Hlíðarenda nr. 6a og 14a. Verkkaupar: Veitur ohf. og Gagnaveita Reykjavíkur Verklok: 04.05.2018 Eftirlit: Hnit verkfræðistofa hf.
Loka

Esjumelar Hringtorg – Undirgöng

Um er að ræða gerð hringtorgs á Hringvegi við Esjumela auk allra vega og stíga þar með talið undirgöng, strætóbiðstöðvar, gerð Víðinesvegur og Norðurgrafarvegar að Lækjarmel/Esjumel. Til verksins teljast einnig breytingar á lagnakerfum veitufyrirtækja, m.a. færsla rafstrengja með háspennu. Verkkaupar: Samstarfsverkefni Vegagerðarinnar, Veitna og Reykjavíkurborgar. Verklok: Vor 2019 Eftirlit: Mannvit Helstu magntölur: Jarðvinna og vegagerð
 • Rif malbiks og steypu 7.000 m2
 • Bergskeringar 3.000 m3
 • Ónothæfu efni ekið á losunarstað 12.000 m3
 • Fyllingar í vegagerð 15.000 m3
 • Fláafleygar 8.000 m3
 • Ofanvatnsræsi 500 m
 • Styrktarlag 10.000 m3
 • Burðarlag 3.000 m3
 • Malbik 17.000 m2
 • Gangstígar 1.700 m2
 • Reiðstígar 2.400 m2
 • Vegrið 300 m
 • Götulýsing, skurðgröftur og strengur 2.500 m
 • Ljósastaurar 70 stk.
Undirgöng undir Hringveg
 • Mótafletir 260 m2
 • Járnalögn, slakbending 10.000 kg
 • Steypa 80 m3
 • Vatnsvarnarlag undir malbik 150 m²
 • Sigplötur, einingar 20 stk.
 • Forsteyptar einingar, 1 m á breidd 22 stk.
Lagnir fyrir veitur
 • Skurðir fyrir veitulagnir 3.200 m3
Loka

Freyjutorg endurnýjun 2018 – Djúpgámar og dvalarsvæði

Verkið felst í megindráttum í endurnýjun svæðis á gatnamótum Freyjugötu, Bjargarstígs og Óðinsgötu. Helstu verkþættir: Jarðvinna og fullnaðarfrágangur djúpgáma, ný snjóbræðsla á gatnamótum ásamt hellululögn, gerð torgs með setbekk og endurnýjun gatnalýsingar ásamt lýsingar á torgi. Verkkaupar: Reykjavíkurborg og Veitur ohf. Verklok: September 2018 Eftirlit: New Nordic Engineering ehf
Loka

Lokahús vatnsveitu Miklubraut – Kringlumýrarbraut

Verkið fólst í því að leggja DN 600 ductile steypujárnspípu og ø280 PE plastpípu frá núverandi pípum við Kringlumýrarbraut, norðan Miklubrautar og að lokahúsi sunnan Miklubrautar. Einnig var lokahúsið steypt upp, lögð pípulögn úr ryðfríu stáli innanhús ásamt öðrum frágangi við húsið. Verkkaupi: Veitur ohf. Verklok: 19.10.2016 Eftirlit: Hnit verkfræðistofa hf. Helstu magntölur: Skurðgröftur 150 m Vatnsveitulögn DN 600 ductil 150 m Vatnsveitulögn ø280 PE 150 m Ídráttarrör fyrir stýristreng ø50 PE 150 m Ídráttarrör fyrir rafmagn, þverun Miklubrautar 450 m Steypt lokahús 35 m2 (140 m3) 1 stk Lagnir í lokahúsi 2000 kg